Həqiqətən, o ancaq tək bir səsdir.

1-ci ayənin təfsirinə bax.