Həqiqətən, O, onu qaytarmağa qadirdir!

1 ci ayənin təfsirinə bax.