Həqiqətən, o, var-dövlətə çox hərisdir!

1-ci ayənin təfsirinə bax.