Həqiqətən, onlar əsil möminlərdir. Onlar üçün Rəbbi dərgahında dərəcələr, bağışlanma və bitməz-tükənməz bir ruzi vardır.