Həqiqətən, onun məkanı Cənnətdir.

34-cü ayənin təfsirinə bax.