Həqiqətən, yaxşılar Nəimdə olacaqlar

18-ci ayənin təfsirinə bax.