Həqiqət ortaya çıxdıqdan sonra, ölümə sürüklənirlərmiş kimi baxaraq onun barəsində səninlə mübahisə edirlər.