Halbuki onlara nəzarətçi göndərilməyiblər

29-cu ayənin təfsirinə bax.