Hansı ki, göylərin və yerin mülkü Ona məxsusdur. Allah hər şeyə şahiddir!

1-ci ayənin təfsirinə bax.