hansılar ki, ölkələrdə azğınlıq edirdilər,

1-ci ayənin təfsirinə bax.