İçərinizdə elələri də var ki, yubandırar və sizə bir müsibət üz vermiş olduqda: “Allah mənə mərhəmət göstərdi ki, mən onların arasında şahidlərdən olmadım”– deyər.

71-ci ayənin təfsirinə bax.