İman gətirib Allah yolunda hicrət edənlər, cihad edənlər və sığınacaq verib yardım edənlərə gəldikdə, həqiqətən, onlar əsil möminlərdir. Onlar üçün bağışlanma və bol ruzi vardır.