İman gətirib yaxşı əməllər edənlər isə yaradılmışların ən yaxşılarıdır.

6-cı ayənin təfsirinə bax.