İman gətirib yaxşı işlər görənlər isə istisnadır. Onlar üçün tükənməz mükafatlar var!

16-cı ayənin təfsirinə bax.