İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olduqlarını gördüyün zaman;

1-ci ayənin təfsirinə bax.