İstəyən ondan öyüd alar.

1-ci ayənin təfsirinə bax.