Kafir olub Allah yolundan sapdıran kimsələr dərin bir azğınlığa düşmüşlər.