Kafirlərə de: “Əgər əl çəksələr, onların keçmiş günahları bağışlanacaq. Əgər geri qayıtsalar, əvvəlkilərin başına gələnlər onların da başına gələcəkdir.