Kafirlər də bir-birlərinin dostlarıdır. Siz onu yerinə yetirməsəniz, yer üzündə böyük bir fitnə-fəsad olar.