Kafirlər önə keçdiklərini zənn etməsinlər! Şübhəsiz ki, onlar aciz qoya bilməzlər.