Kaş mələklər üzlərinə və arxalarına vurub: “Dadın yandırıcı cəhənnəm əzabını!” — deyərək kafirlərin canlarını alarkən onları görəydin!