Ki, onunla dən və bitki çıxardaq,

1-ci ayənin təfsirinə bax.