Kim Allaha gözəl bir borc versə, O da onun üçün bunu qat-qat artırar? Allah azaldar, artırar. Siz Ona qaytarılacaqsınız.

243-cü ayənin təfsirinə bax.