Kim də zərrə qədər pis iş görmüşdürsə, onu görəcəkdir.

1-ci ayənin təfsirinə bax.