Kimin əməl dəftəri arxa tərəfdən verilmişsə

1-ci ayənin təfsirinə bax.