“Kitab yalnız bizdən əvvəlki iki tayfaya nazil edilmişdir. Biz isə onların oxuduqlarından xəbərsizik”– deməyəsiniz