Kitabdan pay verilmiş kəsləri görmədinmi? Özləri cibtə və tağuta inanmaqla yanaşı kafirlər üçün də: “Bunlar möminlərdən daha doğru yoldadırlar”– deyirlər.

49-cu ayənin təfsirinə bax.