Lakin kim üz döndərib inkar etsə,

17-ci ayənin təfsirinə bax.