Məgər Allah hakimlərin hakimi deyilmi?!

1-ci ayənin təfsirinə bax.