Məgər bilmir ki, Allah görür?!

6-cı ayənin təfsirinə bax.