Məgər Biz onda iki göz var etmədikmi?!

1-ci ayənin təfsirinə bax.