Məgər o bilmirmi ki, qəbirlərdə olanlar çıxardılacağı;

1-ci ayənin təfsirinə bax.