Məgər O səni yetim ikən tapıb sığınacaq vermədimi?!

1-ci ayənin təfsirinə bax.