Məgər onlar Allaha və Axirət gününə iman gətirib Allahın onlara verdiyi ruzidən xərcləsəydilər, nə itirərdilər? Allah onları bilir.

37-ci ayənin təfsirinə bax.