Məgər Rəbibnin Ada nələr etdiyini görmədinmi;

1-ci ayənin təfsirinə bax.