Məhz o gün öz xəbərlərini danışacaqdır —

1-ci ayənin təfsirinə bax.