Mən onlara ancaq Sənin mənə əmr etdiyini: “Mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin!”– demişəm. Nə qədər ki, onların arasında idim, mən onlara şahid idim. Sən məni götürdükdən sonra isə onlara nəzarət edən Özün oldun. Sən hər şeyə Şahidsən.