Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən deyiləm!

1-ci ayənin təfsirinə bax.