Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət etmərəm!

1-ci ayənin təfsirinə bax.