Məskəni Haviyə olacaqdır!

1-ci ayənin təfsirinə bax.