Məxluqatının şərindən,

1-ci ayənin təfsirinə bax.