Mirası varmadan yeyirsiniz.

15-ci ayənin təfsirinə bax.