Nə qüvvət verər, nə də aclıqdan qurtarar.

1-ci ayənin təfsirinə bax.