Nəhayət, Rəbibn onlara əzab qamçısı endirdi.

1-ci ayənin təfsirinə bax.