nlar vaxtilə belə demişdilər: “Ey Allahım! Əgər bu Sənin dərgahından gələn bir həqiqətdirsə, onda başımıza göydən daş yağdır, yaxud bizə acı bir əzab gətir!”