Nütfədən yaratdı onu, qədərini təyin etdi.

17-ci ayənin təfsirinə bax.