O, alovlu atəşə girəcəkdir.

1-ci ayənin təfsirinə bax.