O ancaq ən uca olan Rəbbinin Üzünü diləyər.

15-ci ayənin təfsirinə bax.