O, axıb tökülən bir sudan yaradılmışdır.

1-ci ayənin təfsirinə bax.