O, belələrinin üzünə qapanıb kilidlənəcəkdir.

1-ci ayənin təfsirinə bax.